1.     Organizatorami konkursu jest Fabas Polska Sp. z o.o. – wydawca czasopisma TRAILER Magazine oraz firma Global – właściciel Portu Kopytkowo.

2. Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia powiązanego w jakikolwiek sposób z ciężarowkami w Porcie Kopytkowo, w taki sposób by możliwa była identyfikacja, że zdjęcie zostało wykonane w w tym miejscu.

3.     Konkurs składa się z miesięcznych edycji, trwających do odwołania. Co miesiąc wyłaniani są dwaj zwycięzcy autorzy zdjęć. Jeden z nich wyłaniany jest na podstawie głosowania internautów na stronie https://trailer.pl/konkurs/. Redakcja TRAILER Magazine oraz Port Kopytkowo zastrzegają sobie prawo wskazania innego zdjęcia, jako zwycięskiego w przypadku podejrzenia nieuczciwego głosowania lub gdy wybrane przez internautów zdjęcie jest mało interesujące lub słabe jakościowo.

2.     Zabroniony jest handel głosami, proszenie o głosy w zamian za lajki. Zabronione jest także rozsyłanie próśb o głosy poprzez messengera i inne komunikatory. W przypadku udokumentowania takich sytuacji autor zdjęć zostaje zdyskwalifikowany. Dozwolone jest natomiast umieszczenie informacji o wzięciu udziału w konkursie na swoim profilu w mediach społecznościowych.

3.     W konkursie można uczestniczyć wielokrotnie, jednakże nie jest możliwe wygrywanie w konkursie 2 razy pod rząd. W takiej sytuacji wygrywa zdjęcie, które otrzymało jako drugie największą liczbę głosów.

4.     Autor drugiego zdjęcia wybierany jest przez redakcję TRAILER Magazine oraz Port Kopytkowo.

5. Nagrodami w konkursie są zestawy gadżetów Portu Kopytkowo.

6.     Zdjęcia należy przesyłać na adres konkurs@fabas.pl. Maksymalnie można wysłać 10 zdjęć SWOJEGO AUTORSTWA w jednym miesiącu. W mailu zgłoszeniowym należy podać imię i nazwisko autora zdjęć oraz wyrazić zgodę na ich publikację na stronie trailer.pl oraz w na fanpage’ach TRAILER Magazine.

W przypadku wygranej zwycięzcy zobowiązują się podać dane osobowe, które umożliwią

przekazania nagrody.

7.     UWAGA: Przesłanie pierwszego zdjęcia/zdjęć jest równoznaczne z przystąpieniem do

Konkursu, co oznacza także, że Uczestnik Konkursu do odwołania Konkursu lub rezygnacji

z uczestnictwa w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w

celach:

a)     Informowania go drogą elektroniczną o wynikach kolejnych edycji Konkursu,

b)     Informowania go drogą elektroniczną o zmianach w kolejnych edycjach Konkursu,

c)     Przekazywania nagrody,

d)     Informowania go drogą elektroniczną o aktualnej ofercie FABAS.

6.     Podstawą przetwarzania danych osobowych jest udział w Konkursie.

8.     Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie wysyłając

maila na adres fabas@fabas.pl o treści: „Rezygnuję z udziału w dalszych edycjach Konkur

su”.

7.     Administratorem danych osobowych jest Fabas Polska Sp. z o.o., ul. 3 Maja 22-24/A/

11, 81-363 Gdynia, KRS 192057235

9.     Dane osobowe będą przetwarzane w okresie uczestnictwa w Konkursie (do czasu od

wołania Konkursu przez FABAS, rezygnacji z udziału przez uczestnika), po tym okresie

dane zostaną usunięte.

10.  W zakresie danych osobowych uczestnik Konkursu ma prawo:

a)     żądania dostępu do danych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograni

czenia ich przetwarzania, o ile przetwarzania wykraczałoby poza cele wynikające z udziału

w Konkursie,

b)     wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych w ustawie o ochro

nie danych osobowych.

11.  Niepodanie danych osobowych umożliwiających przekazania nagrody jest równoznacz

ne z rezygnacją z udziału w danej edycji Konkursu.