Drogi Użytkowniku!
Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez naszą stronę. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Polityka prywatności i Warunki ogólne obowiązujące w FabasGruppen AB i spółek zależnych, w tym w FABAS Polska sp. z o.o.

FabasGruppen AB (Nr org. 556244-2128) za pośrednictwem spółek zależnych Förlags AB Albinsson & Sjöberg (Nr org. 556203-9395) i Fabas Polska Sp. z o.o. produkuje czasopisma, filmy, książki, wydarzenia (eventy) oraz oferuje inne produkty i usługi. FabasGruppen AB jest również właścicielem toru motorowego Mantorp Park, na którym organizowane są zawody i wydarzenia. Spółka prowadzi poza tym Muzeum Porcelany w Karlskronie (Karlskrona Porslinsmuseum) i Muzeum Motoryzacji (Albinsson & Sjöberg Bilmuseum).

Niniejsze Warunki ogólne mają zastosowanie do umów, ogłoszeń, rezerwacji i zgłoszeń do konkursów, które konsument zawiera z Fabas Gruppen AB lub jej spółkami zależnymi, w tym Fabas Polska. W celu zabezpieczenia Twoich interesów jako klienta, stosowane są postanowienia obowiązujące ustawy o zakupach konsumenckich, ustawy o sprzedaży na odległość i sprzedaży obwoźnej oraz przepisy zakresu ochrony danych, rozporządzenie o ochronie danych (UE 2016/679) i ewentualne późniejsze prawodawstwo, które zastępuje lub uzupełnia odnośne przepisy.

Dane osobowe

Zaufanie naszych użytkowników ma dla nas ogromne znaczenie, dlatego przyjmujemy odpowiedzialność za ochronę Twojej prywatności. Niniejsza polityka wyjaśnia, w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy informacje o naszych użytkownikach oraz w jaki sposób chronimy ich prywatność. Polityka obowiązuje dla przetwarzania danych osobowych, które jest prowadzone w FabasGruppen AB i spółkach zależnych, w tym Fabas Polska sp. z o.o., tzn. wtedy, kiedy korzystasz z naszych czasopism (prenumeraty), filmów, książek, wydarzeń, produktów i usług. W przypadku produktów sprzedawanych przez Fabas Polska sp. z o.o. za pośrednictwem sklepu internetowego zamieszczonego na stronie www.sklep.trailer.pl stosujemy podobną politykę dla przetwarzania danych, z uwzględnieniem specyfiki prowadzenia sklepu. 

Dokonując zgłoszenia, zakupu, rezerwacji, zamieszczając ogłoszenie i uczestnicząc w konkursie zgadzasz się na otrzymywanie informacji i ofert czasopism, produktów, usług i wydarzeń z FabasGruppen, której częścią jest Fabas Polska. Przechowujemy i wykorzystujemy Twoje dane w naszej działalności w celu zapewnienia i dostarczenia serwisu, którego od nas oczekujesz. 

Wszelkie przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Fabas Polska Sp. z o.o., ul. 3 Maja 22-24/A/11, 81-363 Gdynia. Współadministratorami są spółki zależne FabasGruppen AB w Szwecji: Fabas Gruppen oraz Förlags AB Albinsson & Sjöberg

Baza danych zawierać może takie dane osobowe jak: imię, nazwisko, numer PESEL, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail oraz numer IP. 

Zebrane dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • Umożliwienia nam realizacji dostawy towaru w przypadku zakupów. 
 • Umożliwienia Tobie uczestnictwa w konkursie.
 • Umożliwienia Tobie uczestnictwa w wystawie i wydarzeniu.
 • Umożliwienia Tobie uczestnictwa w jeździe.
 • Umożliwienia Tobie prenumeraty newslettera (biuletynu informacyjnego).
 • Umożliwienia marketingu ukierunkowanego za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej, sms i innych kanałów w oparciu o Twoje wcześniejsze zakupy lub przy wykorzystaniu naszych różnych kanałów.

Informacje, którymi się dzielimy.

Administrator nie sprzedaje i udostępnia danych osobowych firmom, organizacjom lub osobom spoza FabasGruppen AB (współadministratorzy), za wyjątkiem następujących sytuacji:

 • Za Twoją zgodą. Udostępniamy Twoje dane osobowe firmom, organizacjom lub osobom spoza FabasGruppen AB, wyłącznie jeśli wyrażasz na to zgodę. Musimy posiadać Twoją aktywną zgodę, by móc przekazywać wrażliwe dane osobowe innym podmiotom.
 • Zewnętrzne przetwarzanie. Udostępniamy Twoje dane osobowe powiązanym spółkom lub innym zaufanym firmom i osobom, które na nasze zlecenie przetwarzają informacje zgodnie z naszymi instrukcjami, niniejszą polityką oraz podejmują inne niezbędne działania w celu zachowania poufności i bezpieczeństwa.
 • Ze względów prawnych udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom lub osobom spoza FabasGruppen AB, jeśli można przyjąć, że jest to niezbędne w celu:
  • Przestrzegania praw, zasad, procesów prawnych lub na wniosek urzędów.
  • Zagwarantowania przestrzegania obowiązujących warunków korzystania, włącznie z wyjaśnianiem ewentualnych przypadków ich łamania.
  • Wykrywania, zapobiegania lub innego przeciwdziałania oszustwom, problemom z zabezpieczeniami lub problemom technicznym.
  • Ochrony praw, majątku i bezpieczeństwa FabasGruppen AB oraz użytkowników FabasGruppen AB, zgodnie z wymogami prawa i w ramach obowiązującego prawa.

Informacje ogólne o przetwarzaniu danych osobowych 

Wszelkie przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. 

Dane osobowe są przechowywane przez okres do 2 lat od dnia od którego przetwarzanie danych stało się zbędne w zakresie celu w jakim zostały pozyskane. Po upływie tego okresu dane osobowe są usuwane. 

W przypadku wydarzeń (eventów) dane są przechowywane przez okres do 7 lat od zakończenia wydarzenia, a następnie będą usuwane. 

Masz prawo żądania od Fabas Polska sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych. Ponadto masz prawo zażądać od nas: sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

Twoje dane osobowe są sortowane lub anonimizowane, kiedy przestają być przydatne dla celów, w których je zebrano.  

Przysługuje Ci również prawo do żądania odszkodowania w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się w sposób niezgodny z prawem. Ponadto przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego wskazanego w ustawie o ochronie danych osobowych. 

Masz prawo do uzyskania wyciągu z zarejestrowanych przez nas Twoich danych osobowych. W celu uzyskania wyciągu lub sprostowania danych osobowych prosimy o przesłanie pisemnego, podpisanego wniosku do: Fabas Polska sp. z o.o. ul. 3 Maja 22-24/A/11, 81-363 Gdynia.

Podstawa prawna

Podstawę prawną podczas przetwarzania Twoich danych stanowią umowy, zobowiązania prawne, zgody i uzasadniony interes. Możesz wycofać ewentualną wyrażoną zgodę kontaktując się z nami, patrz punkt Informacje kontaktowe poniżej.

Warunki prenumeraty

Formy prenumeraty

Firma Albinsson & Sjöberg oferuje różne formy prenumeraty, opisane w tekście warunków prezentowanych w momencie zawierania prenumeraty.

 • Prenumerata na czas określony

Jeśli Twoja prenumerata została zamówiona na czas określony, automatycznie otrzymasz pismo z propozycją przedłużenia lub możliwością rezygnacji z prenumeraty. 

 • Prenumerata na czas nieokreślony

Prenumerata obowiązuje bezterminowo na podstawie automatycznego polecenia zapłaty lub płatności kartą, do czas aż zrezygnujesz.

Limit wieku 

Musisz mieć ukończone co najmniej 18 lat, by móc zamówić prenumeratę, w przeciwnym wypadku konieczna jest zgoda opiekuna prawnego. 

Prenumerata zagraniczna

W celu zamówienia prenumeraty zagranicznej prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta.

Płatność

W zależności o tego, jak i gdzie zamówiłeś(aś) prenumeratę, dostępne są rożne formy płatności:

 • W przypadku nowej prenumeraty, fakturę należy opłacić najpóźniej w terminie podanym na blankiecie wpłaty. 
 • Płatność kartą nie jest możliwa na naszej stronie internetowej.
 • W przypadku automatycznego polecenia zapłaty konieczna jest pisemna zgoda. 

W razie braku płatności naliczana jest opłata za wezwanie do zapłaty, a my wstrzymujemy Twoją prenumeratę do czasu uiszczenia płatności. W przypadku dalszego braku płatności, faktura zostanie przekazana do firmy windykacyjnej, co wiąże się z naliczeniem ustawowej opłaty windykacyjnej i odsetek za zwłokę.

W przypadku dostawy na terenie Szwecji, cena prenumeraty zawiera koszty przesyłki.  Cena zawiera również podatek VAT w stawce 8%, obowiązującej dla czasopism i książek. Czasopismo Fyndbörsen i pozostałe produkty są objęte stawką VAT w wysokości 23 %.

Terminy dostaw

Termin dostawy pierwszego numeru z zamówionej prenumeraty jest uzależniony od częstotliwości wydawania czasopisma. 

Prezent 

Jeśli do prenumeraty dołączony jest prezent, wysyłka następuje w ciągu około 4 tygodni od odbioru płatności. FabasGruppen AB zastrzega sobie prawo do wymiany prezentu na inny w przypadku jego wyprzedania.

Reklamacje

Jeśli otrzymasz uszkodzone czasopismo, skontaktuj się z biurem obsługi klienta.

Zmiana adresu

W celu zagwarantowania dostawy zamówionego produktu pod właściwy adres, zmianę adresu należy zgłosić z wyprzedzeniem co najmniej 4 tygodni przed datą zmiany.

Anulacja lub zmiana zamówienia

Prosimy o bezzwłoczny kontakt z biurem obsługi klienta w celu anulacji lub zmiany zamówienia.

Odstąpienie od umowy i warunki

Zgodnie z postanowieniami ustawy o umowach zawieranych na odległość i umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorcy, przysługuje Ci jako konsumentowi prawo do rezygnacji z zakupu w ciągu 14 dni od daty przycięcia towaru, tzn. od dnia dostarczenia pierwszego egzemplarza prenumeraty. Czasopismo musi być w takim samym stanie, jak w momencie odbioru. W tym czasie musisz poinformować biuro obsługi klienta o chęci skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje dla umów zawierany poza lokalem przedsiębiorcy, gdzie całkowita cena nie przekracza kwoty 200 zł. Jeśli prenumerata została opłacona, firma Fabas Polska Sp. z o.o. w ciągu 14 dni od daty otrzymania poprawnego zawiadomienia zwróci opłatę za prenumeratę. Zwrot odbywa się przy użyciu tej samej formy płatności, jaką zastosowano przy zakupie.

Wypowiedzenie

Prenumerata zamówiona na czas określony wygasa automatyczne, o ile nie zdecydujesz się na jej odnowienie. Z odpowiednim wyprzedzeniem przez zakończeniem prenumeraty wysyłamy ofertę przedłużenia/odnowienia prenumeraty.

Warunki zakupu produktów

Warunki zakupu i dostawy

Poniższe warunki obowiązują w relacji między Tobą, jako klientem, a FabasGruppen AB.

Limit wieku

W momencie dokonywania zakupu musisz mieć ukończone 18 lat, w przeciwnym razie wymagana jest zgoda opiekuna prawnego. 

Rejestracja

Przed dokonaniem zakupu musisz zostać zarejestrowany jako klient, zanim przyjmiemy Twoją płatność i zrealizujemy dostawę. Zostaniesz poproszony(a) o podanie swoich danych kontaktowych. Informacje te będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

Ceny

Obowiązującą ceną produktu włącznie z podatkiem VAT jest cena podana w momencie składania zamówienia, do tej ceny są doliczane koszty transportu. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych błędów w informacjach i prawo do zmiany ceny bez uprzedzenia.

Płatność

Możesz wybrać płatność bezpośrednią przy użyciu karty i płatność on-line lub otrzymać fakturę razem z zamówionym towarem. Faktury należy opłacać najpóźniej w terminie podanym na fakturze. W przypadku wybory faktury jako formy płatności, doliczana jest opłata za fakturowanie w wysokości 19 koron.

Dostawa

Czasopisma są dostarczane do skrzynki na listy, a większe zamówienia do najbliższego punktu wydawania przesyłek.

Nie możemy zagwarantować terminu dostawy, ale naszą ambicją jest dostarczanie zamówionych produktów w ciągu 5 dni roboczych od daty zamówienia. W przypadku zamówienia prenumeraty naszym celem jest rozpoczęcie prenumeraty od kolejnego. wychodzącego numeru.

Podczas transportu do klienta FabasGruppen AB odpowiada za uszkodzenia lub utratę towaru, w razie zwrotu odpowiedzialność ta przechodzi na klienta.

Reklamacja / Odstąpienie od umowy 

Zgodnie z postanowieniami ustawy o zakupach konsumenckich i ustawy o umowach zawieranych na odległość przysługuje Ci pełne prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty odbioru towaru, pod warunkiem, że towar jest nieużywany. 

W przypadku umów o prenumeratę i innych umów dotyczących bieżącej sprzedaży produktów, w/w okres czasu biegnie od daty odbioru pierwszej przesyłki.

W razie reklamacji/zwrotu prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Prosimy o podanie numeru zamówienia, numeru faktury, produktu i wyjaśnienie problemu. Po przyjęciu Twojego zwrotu i sprawdzeniu, czy towar nie jest uszkodzony, zapłacona kwota jest zwracana na podany numer konta. Koszty transportu i opłata za fakturowanie nie podlegają zwrotowi.

Pozostałe warunki 

Uczestnictwo w konkursach, jazdach, wystawach i wydarzeniach jest objęte szczególnymi warunkami. Warunki te są podawane w umowach sporządzanych dla/zawieranych w związku z danym wydarzeniem. Szczególne warunki obowiązują również dla firm, które zawierają umowy o ogłoszenia, stoiska i inne rozwiązania ekspozycyjne. Warunki te są podawane w trakcie procedury zamówienia.

Informacje kontaktowe

FabasGruppen AB
Östra Köpmansgatan 1
Box 529
371 23 Karlskrona
Szwecja
Tel: +46 455-30 29 30
E-mail: kundservice@fabas.se

Fabas Polska Sp. z o.o.

ul. 3 Maja 22-24/A/11

81-363 Gdynia

tel. 58 621 15 51

mail: fabas@fabas.pl

Informacje o ciasteczkach (cookies)

Ciasteczko to mały plik tekstowy, którzy jest zapisywany na Twoim komputerze. Ciasteczka są stosowane na wielu stronach internetowych w celu zapewnienia użytkownikom dostępu do różnych funkcji. Informacje zawarte w ciasteczku mogą być stosowane do śledzenia aktywności użytkownika w Internecie.

Istnieją dwa typy ciasteczek. Jeden z nich, tzw. ciasteczka stałe, zapisuje na Twoim komputerze plik na dłuższy okres czasu, który jest kasowany w zaprogramowanym terminie. Jest on wykorzystywany dla celów funkcji informujących o nowych treściach, które pojawiły się na danej stronie od ostatnich odwiedzin użytkownika na danej stronie. Drugi typ to ciasteczka sesyjne, przechowywane tymczasowo na Twoim komputerze. Ciasteczka sesyjne znikają po zamknięciu przeglądarki internetowej. Są one stosowane do utrzymania logowania, gdy użytkownik przechodzi z jednej strony do innej.

Ciasteczka na stronach internetowych FabasGruppen AB

Wykorzystujemy zarówno ciasteczka sesyjne jak i stałe w celu umożliwienia dostępu do funkcji, zbierania statystyk oraz optymalizacji treści i reklam.

Jeśli nie zgadzasz się na przechowywania ciasteczek na Twoim komputerze, może wyłączyć tą funkcję w ustawienia przeglądarki internetowej. Może to jednak oznaczać, że niektóre funkcje strony internetowej nie będą działać poprawnie.

Treści generowane przez użytkowników i etykieta sieciowa

Pod pojęciem treści generowanych przez użytkowników rozumie się wszelkie treści, które użytkownicy strony tworzą i ładują na stronę, tzn. wszelkie materiały, które nie zostały stworzone przez FabasGruppen AB lub jej spółki zależne. Przykładami treści generowanych przez użytkowników są załadowane zdjęcia i teksty w postaci komentarzy do artykułów.

Korzystając z funkcji na stronach internetowych FabasGruppen AB, na których można tworzyć treści generowane przez użytkowników, jako osoba prywatna tworzysz bezpośrednio treści, za które ponosisz odpowiedzialność i jako użytkownik strony internetowej może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. W zakresie tych treści nie obowiązuje odpowiedzialność wydawcy, która zwykle obowiązuje na stronach internetowych FabasGruppen AB. Nie masz żadnej ochrony źródła informacji i nie możemy zagwarantować Twojej anonimowości.

Treści generowane przez użytkowników nie mogą pod żadnym pozorem zawierać:

 • Nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym lub innych treści o rasistowskim lub obraźliwym charakterze.
 • Informacji naruszających dobra osobiste, takich jak pomówienia, treści poniżające, groźby i ataki personalne.
 • Wezwań do popełnienia przestępstwa.
 • Nielegalnego propagowania przemocy, pornografii lub pornografii dziecięcej.
 • Informacji stanowiących naruszenie praw autorskich.
 • Rozprzestrzeniania wirusów komputerowych lub wysyłki masowej, tzw. spamu.
 • Ofert usług seksualnych, ankiet, konkursów własnych, reklamy bezpośredniej, wysyłki masowej, ogłoszeń prywatnych itp.

Jeśli jako użytkownik stron internetowych FabasGruppen AB masz jakiekolwiek wątpliwości, jeśli chodzi o powyższe zapisy, nie przekazuj żadnych treści.

FabasGruppen AB ma prawo, ale nie obowiązek, w całości lub częściowo, usuwać lub nie przekazywać dalej treści, które są sprzeczne z niniejszymi warunkami. W przypadku naruszeń, FabasGruppen AB ma prawo podjęcia środków niezbędnych do przeciwdziałania naruszeniom. Może to oznaczać wykluczenie lub ograniczenia dla Ciebie jako użytkownika lub członka. W przypadku poważnych naruszeń mogą zostać podjęte środki prawne, o czym FabasGruppen AB poinformuje w miarę możliwości.

 • Na stronie fyndsborsen.se są stosowane ciasteczka w celu ułatwienia użytkownikom korzystania z niektórych funkcji.
 • Fyndborsen.com należy do Albinsson & Sjöberg, stanowiącej część FabasGruppen AB, która przetwarza i przechowuje nazwiska i inne dane osobowe za pomocą nowoczesnych technologii informatycznych.

Prawa autorskie i znaki towarowe

Wszystkie treści, bez względu na formę, zamieszczane na stronach internetowych FabasGruppen AB są objęte prawami autorskimi FabasGruppen AB. Oznacza to, że wszelkie treści w postaci tekstów, filmów, artykułów, reportaży, dźwięków, audycji radiowych, znaków towarowych, grafiki i ilustracji są chronione zgodnie z postanowieniami ustawy (1960:729) o prawach autorskich i ustawy (1960:644) o znakach towarowych, o ile nie podano inaczej.

FabasGruppen AB i jej partnerzy zastrzegają sobie pełne prawa do znaków towarowych, materiałów chronionych prawem autorskim i innych treści chronionych prawem na naszych stronach internetowych. Materiały wolno pobierać wyłącznie do użytku prywatnego i niekomercyjnego. Pobranych materiałów nie wolno bez naszej zgody kopiować, redagować lub w inny sposób przetwarzać, tak by stanowiły przedmiot czynności zastrzeżonej dla posiadacza praw niematerialnych.

FabasGruppen AB zastrzega sobie prawo podjęcia kroków prawnych w stosunku do użytkowników, którzy naruszają nasze prawa niematerialne lub w inny sposób dokonują nadużyć na naszych stronach internetowych.