W ciągu ostatnich kilku lat firma Krone stopniowo zmieniała swój asortyment naczep Mega Liner. Rezultatem jest pojazd o niższej masie oferujący wiele innowacji.

Pierwszym wyróżnikiem nowej generacji naczep Krone Mega Liner jest niższe masa własna poniżej 6.500 kg, a w wersji Ultra-Light nawet poniżej 5.900 kg.
Dzięki nowej konstrukcji dachu, hydraulicznie podnoszony dach można otwierać i zamykać do 500 mm bez większego wysiłku. Naczepę można bardzo szybko rozładować lub załadować dzięki plandece zabezpieczającej Safe Curtain
Wyrafinowany system modułowy naczepy Mega Liner może być dostosowany do wielu indywidualnych wymagań.

nowa naczepa Krone Mega

Przykładem może tu być hydrauliczny układ poszerzenia tylnej części naczepy by móc przewieźć szerokie ładunki. Naczepę można poszerzyć o 500 mm po każdej stronie. W ten sposób szerokość przeładunkowa w świetle wzrasta do
około. 3.480 mm.

Nowa jest też koncepcja bufora na tyle naczepy. Mogą być one wymieniane lub rozszerzane we wszystkich możliwych kombinacjach – bez konieczności wiercenia otworów.