Firmy Linde i Daimler Truck AG podpisały porozumienie w zakresie technologii tankowania ciekłego wodoru do samochodów ciężarowych.

W ramach tej kooperacji Linde i Daimler Truck AG chcą uczynić tankowanie wodoru maksymalnie prostym i praktycznym. Obydwie firmy skoncentrują się na nowej metodzie tankowania wodoru ciekłego („subcooled” liquid hydrogen, „sLH2”). To rozwiązanie umożliwia zwiększenie gęstości magazynowania, zwiększenie zasięgu pojazdów, przyspieszenie tankowania oraz uzyskanie wyższej efektywności energetycznej.

Nowa metoda będzie wykorzystywała ciśnienie wyższe od ciśnienia atmosferycznego oraz specjalną regulację temperatury, aby podczas tankowania uniknąć powstawania oparów skroplonego gazu (tzw. efektu boil-off) oraz przepływu gazu powrotnego (ze zbiornika pojazdu do zbiornika na stacji paliw). Co więcej, podczas tankowania nie wymaga ona złożonej komunikacji danych pomiędzy stacją paliw a samochodem ciężarowym. Ogólnie rzecz biorąc, technologia ta umożliwia więc uproszczenie konstrukcji stacji paliw. Zwiększenie gęstości magazynowania energii wynika z wyższego poziomu ciśnienia w porównaniu z ciśnieniem atmosferycznym. Umożliwia ona zwiększenie masy wodoru w zbiorniku.

Współpracujące ze sobą firmy planują pierwsze tankowanie prototypowej ciężarówki na pilotażowej stacji paliw w Niemczech na rok 2023. Linde i Daimler Truck AG zamierzają zapewnić wysoki poziom transparentności i otwartości w odniesieniu do istotnych interfejsów wspólnie opracowanych technologii. Stworzenie przez możliwie wiele innych firm własnych technologii tankowania i pojazdów wykorzystujących nowy standard ciekłego wodoru powinno umożliwić rozwój globalnego, masowego rynku dla tej nowej metody.