Przychody Grupy Wielton w pierwszym półroczu wzrosły o ponad 43% i wyniosły 790,8 mln zł.

Przychody grupy za drugi kwartał wyniosły 410,7 mln zł i wzrosły o 9,1% wobec tego samego okresu 2016 roku.

Wyraźna poprawa koniunktury na rynku naczep w Europie w ostatnich latach korzystnie przełożyła się na wzrost sprzedaży Grupy, która umocniła swoją pozycję na polskim i zagranicznych rynkach. Zanotowaliśmy wzrost sprzedaży przewyższający nasze oczekiwania zarówno w Europie Zachodniej (w Niemczech, Francji i we Włoszech), jak i na Wschodzie. W Rosji, gdzie w 2017 roku nastąpiło bardzo wyraźne ożywienie rynku, sprzedaliśmy 6 razy więcej naczep i przyczep niż w analogicznym okresie 2016 r. W Polsce nasz udział rynkowy wzrósł do 15,9% – podsumowuje Mariusz Golec, Prezes Zarządu Wielton S.A. wyniki finansowe Grupy Wielton

 

Sprzedaż Grupy Wielton wyniosła 7.746 sztuk naczep i przyczep drogowych oraz produktów dla rolnictwa. Jest to wynik konsolidujący sprzedaż do klientów w obszarze działalności marek Wielton, Viberti oraz Fruehauf. W porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym, kiedy sprzedano 6 627 sztuk, skumulowany wynik za 2017 jest wyższy o 16,9% w ujęciu r/r. W stosunku do r. 2015 (3 720 sprzedanych sztuk), to ponad dwukrotny wzrost.

 

Sukcesy na rynkach zagranicznych

Zagraniczna sprzedaż Grupy Wielton w I półroczu 2017 r. stanowiła prawie 70% całkowitego wolumenu sprzedanych produktów. Wzrost wolumenu sprzedaży na zagranicznych rynkach (5.391 szt. wobec 4.206 szt.
w analogicznym okresie 2016 r.), zasadniczo wynika z ożywienia na rynkach włoskim i rosyjskim. W efekcie sukcesów sprzedażowych umocniła się pozycja spółek z Grupy Wielton na poszczególnych rynkach. W Rosji wyraźna poprawa koniunktury przełożyła się na sprzedaż wszystkich produktów w ilości 799 sztuk. Wynik ten jest prawie 6-krotnie wyższy w porównaniu z rokiem 2016, kiedy sprzedano 139 sztuk.

Na rynku włoskim po zadowalającym wzroście w pierwszym kwartale na poziomie 12%, w drugim zanotowano jeszcze większe ożywienie, dzięki czemu w całym półroczu włoski rynek urósł o 23% w ujęciu r/r. Sprzedaż produktów Viberti wzrosła w półroczu o ponad 50,9%, co pozwoliło na zwiększenie udziałów na włoskim rynku o 0,7 pp. – spółka z Grupy Wielton obecnie zajmuje 5 lokatę z udziałem 5,1%.

Również we Francji sprzedaż Grupy Wielton rośnie szybciej niż rynek. Francuski rynek naczep i przyczep urósł o niemal 9%, podczas gdy liczba zarejestrowanych pojazdów Fruehauf wzrosła o prawie 20%, dzięki temu udziały rynkowe wzmocniły się o 2% do 21,9%. Fruehauf pozostaje liderem na francuskim rynku.

Sytuacja finansowa Grupy jest bardzo stabilna, co daje perspektywę na dalsze zagraniczne przejęcia – ocenia Mariusz Golec, Prezes Zarządu Wielton S.A. – W kwietniu ogłoszona została inicjatywa pod nazwą Biuro Projektów Strategicznych, w ramach której uruchomiliśmy 31 projektów w trzech obszarach: operacyjnym, handlowym oraz inwestycyjnym. Strategia Grupy zakłada dwukrotny wzrost w ciągu 4 lat oparty na rozwoju organicznym i polityce akwizycyjnej. W tym półroczu do sukcesów na tym polu należy zaliczyć przejęcie niemieckiej spółki Langendorf w maju tego roku (transakcja zakończona w lipcu 2017 r).

Nowe logo

Przy okazji publikacji wyników finansowych za pierwsze półrocze Wielton poinformował o wprowadzeniu nowego logotypu oraz rozpoczęciu pierwszego etapu prac nad architekturą marek Grupy Wielton, w tym tożsamości graficznej przejmowanych spółek zagranicznych. Celem podjętych działań jest podkreślenie współzależności pomiędzy Grupą a podmiotami działającymi na rynkach lokalnych i zakomunikowanie zmiany klientom spółki we Francji, Niemczech, Włoszech i Rosji.