Ponad 70 proc. wszystkich towarów codziennego użytku przewożonych jest w USA samochodami ciężarowymi. W Kalifornii powstał projekt, który może zmienić oblicze tamtejszego transportu.

Volvo LIGHTS (Low Impact Green Heavy Transport Solutions) jest realizowany wspólnie przez Volvo Group, Volvo Trucks i Greenlots oraz podmioty działające w obszarze transportu i infrastruktury ładowania. Projekt ma zademonstrować możliwości dużych pojazdów elektrycznych w zakresie optymalizacji procesu transportu, zmniejszenia poziomu emisji i poprawy jakości powietrza. Volvo Trucks zaprezentowała swoje w pełni elektryczne samochody ciężarowe Volvo VNR w ramach Volvo LIGHTS Innovation Showcase w Kalifornii. Komercyjna produkcja tych pojazdów, służących do regionalnej dystrybucji towarów, ma rozpocząć się jeszcze w 2020 roku.

— Projekt jest wyjątkowy ze względu na jego zakres. Obejmuje cały system. Od stacji ładowania poprzez holowniki do naczep, panele słoneczne, szkolenie personelu aż po same ciężkie pojazdy ciężarowe, powiedział Peter Voorhoeve, prezes Volvo Trucks North America.

Volvo LIGHTS w południowej Kalifornii

Projekt Volvo LIGHTS realizowany jest w południowej Kalifornii. Ma on na celu wprowadzenie na drogi zeroemisyjnych elektrycznych samochodów ciężarowych wraz z odpowiednią infrastrukturą. W ramach projektu firma ABB dostarczy stacje do ładowania wysokiego napięcia. Rozwiązanie umożliwi ładowanie akumulatorów prądem stałym o napięciu do 920 V, a tym samym szybsze uzupełnianie zapasu energii i poprawę efektywności floty.

Na potrzeby projektu ABB dostarczy wiodące na rynku wysokonapięciowe stacje ładowania. Wszystkie systemy ładowania ABB są wyposażone w łącza pozwalające na zdalne monitorowanie, diagnostykę i modernizację. Urządzenia są zgodne z otwartymi protokołami sieciowymi OCPP i Autocharge, które umożliwiają inteligentne ładowanie pojazdów flotowych, a także funkcje uwierzytelniania i zabezpieczenia zasobów. Ten rodzaj łączności zapewnia też bezproblemową integrację z platformą Greenlots SKY.

– Jako partner projektu, firma Greenlots dostarcza narzędzia do zarządzania inteligentnym ładowaniem i optymalizacją obciążenia, które bez przeszkód współpracują z systemami ładowania ABB. Dzięki nim operatorzy flot mogą przewozić towary w sposób bardziej racjonalny, rentowny i ekologiczny, przy zrównoważonym poborze energii z sieci, dodaje Jeff Tolnar z Greenlots.

ABB od ponad 10 lat pełni wiodącą rolę w technologiach związanych z eksploatacją pojazdów elektrycznych. W 2010 r. wprowadziła na rynek pierwszą ładowarkę prądu stałego, w 2012 r. uruchomiła pierwszą na świecie ogólnokrajową sieć ładowania prądem stałym, a w 2016 r. zaoferowała pierwszą w Europie ładowarkę do autobusów. ABB udostępniła również jako pierwsza publiczną stację ładowania dużej mocy (350 kW) na kontynencie amerykańskim. Firma sprzedała dotychczas ponad 13 000 szybkich ładowarek DC w ponad 80 krajach świata.

O Volvo LIGHTS
Volvo LIGHTS  jest częścią California Climate Investments — ogólnostanowej inicjatywy, w ramach której miliardy dolarów uzyskanych z handlu prawem do emisji zanieczyszczeń są przeznaczane na ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, wzmacnianie gospodarki oraz poprawę zdrowia publicznego i środowiska, zwłaszcza wśród społeczności znajdujących się w trudnym położeniu. Łączny koszt projektu wynosi 90 mln USD, z czego 44,8 mln USD pochodzi z dotacji.