Taką kwotę Grupa Volvo zarezerwowała w czwartym kwartale 2018 roku na koszty obsługi wadliwego komponentu oczyszczania spalin, który zużywa się szybciej niż oczekiwano.

W październiku 2018 roku Grupa Volvo odkryła, że wadliwy ​​komponent układu oczyszczania spalin stosowanego na niektórych rynkach i modelach może się przedwcześnie zestarzeć. Może to doprowadzić do przekroczenia przez silnik wartości granicznych emisji tlenków azotu (NOx). 

Przedwczesne starzenie się komponentu nie ma wpływu na bezpieczeństwo produktu ani na osiągi pojazdu lub silnika, jedynie na emisję spalin. Pogorszenie jest konsekwencją istotnego problemu, który pojawia się z czasem. Wszystkie silniki i pojazdy wyposażone w komponent spełniają wymogi emisji przy dostawie. Największa ilość potencjalnie uszkodzonych silników została sprzedana w Ameryce Północnej i Europie.

Szacowane koszty przeznaczono na testowanie pojazdów, analizę statystyczną i dialogi z odpowiednimi władzami. Kolejnym krokiem będzie ustalenie, w porozumieniu z odpowiednimi władzami, w jaki sposób problem komponentów, które mogą przedwcześnie się starzeć, może zostać rozwiązany w pojazdach.

Rezerwa wpłynie na zysk operacyjny za czwarty kwartał 2018 r. Negatywny wpływ na wypłacalność firmy rozpocznie się w 2019 r. i będzie stopniowo rósł w kolejnych latach.

Grupa Volvo regularnie dokonuje przeglądu wielkości rezerwy w miarę rozwoju sprawy. Póki co, kiedy opublikowano komunikat o wadliwym komponencie wartość akcji Grupy Volvo spadła o 7%.