Świętokrzyscy inspektorzy prowadzili przez dwa kontrole techniczne pojazdów z wykorzystaniem mobilnej stacji diagnostycznej. Efekt kontroli może zatrważać.

45 skontrolowanych pojazdów i tylko 11 sprawnych… W kontrolach stanu technicznego uczestniczyli również inspektorzy z Katowic, którzy obsługiwali mobilną stację diagnostyczną. Urządzenie to pojawiło się w punktach kontrolnych zlokalizowanych przy drodze krajowej nr 74 w Miedzianej Górze i przy drodze krajowej nr 73 w Brzezinach. Inspektorzy poruszający się motocyklami oraz nieoznakowanymi radiowozami typowali do kontroli auta, których stan techniczny już na pierwszy rzut oka budził zastrzeżenia.

mobilna stacja diagnostyczna kontrole świętokrzyskie

Sprawdzono stan techniczny 45 pojazdów. W efekcie kontroli zatrzymano aż 34 dowody rejestracyjne. W 19 przypadkach awarie były na tyle poważne, że inspektorzy wydali zakazy dalszej jazdy z miejsca kontroli. Najpoważniejsze usterki dotyczyły luzów w układzie kierowniczym, niesprawnych układów hamulcowych oraz zawieszenia, wycieków płynów eksploatacyjnych, nadmiernego zużycia bieżnika opon. Inspektorzy ujawnili również 4 przypadki stosowania tzw. emulatorów AdBlue do zakłócania prawidłowej pracy układu oczyszczania spalin (SCR).

mobilna stacja diagnostyczna kontrole świętokrzyskie

mobilna stacja diagnostyczna kontrole świętokrzyskie

W przypadku wykrytych poważnych usterek technicznych z konsekwencjami finansowymi muszą liczyć się również przewoźnicy i osoby zarządzające transportem w przedsiębiorstwach. W stosunku do nich toczą się postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kar pieniężnych.

Przypominamy, że w ramach realizowanego projektu „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego” Główny Inspektorat Transportu Drogowego planuje zakup 16 nowoczesnych mobilnych jednostek diagnostycznych, które zostaną przekazane do wszystkich Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego w Polsce.