Kierowca posiadał pozwolenie, ale złamana została zasada niepodzielności ładunku.

Inspektorzy z oddziału wielkopolskiej ITD w Pile sprawdzali ciężar pojazdów przy drodze krajowej numer 10. Przeprowadzone w czasie kontroli ważenie pojazdu polskiego przewoźnika potwierdziło przypuszczenia inspektorów z Piły, że rzeczywista masa całkowita kontrolowanego zespołu pojazdów była zbyt duża. Wyniosła ponad 76 ton przy dopuszczalnych 40. Dodatkowo, na poszczególnych osiach składowych naczepy, stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych wartości nacisku na podłoże. Zarówno długość zespołu pojazdów jak i szerokość również odbiegały od normy. Pomimo posiadanego zezwolenia na przejazd nienormatywnym zespołem pojazdów złamana została zasada niepodzielności ładunku, a stwierdzone w czasie kontroli parametry znaczenie odbiegały od określonych w zezwoleniu.

transport ponadnormatywny Piła

Zespół pojazdów został odholowany na parking, na którym przewoźnik zobowiązany został doprowadzić zespół pojazdów do normatywności. Stwierdzone naruszenie zagrożone jest nałożeniem kary wobec przedsiębiorcy w wysokości 15 tysięcy złotych.

transport ponadnormatywny Piła