W Szwecji brakuje obecnie prawie 3.500 kierowców zawodowych.

Popyt na kierowców w Szwecji nie był nigdy tak wysoki jak obecnie. Na najbliższe półrocze brakuje 3.450 kierowców, jak wskazuje badanie dotyczące branży transportowej przeprowadzone w Szwecji.

Popyt na kierowców w Szwecji jest nadal wysoki, mimo że w ostatnim roku zatrudniono ich 6.000. Rynek pracy dla tego zawodu jest zatem bardzo dobry, a wielu przewoźników przyznaje, że ma trudności w rekrutacji wystarczającej liczby kierowców z dobrymi kompetencjami.

Połowa firm uczestniczących w badaniu miała problem ze znalezieniem kierowców w ciągu ostatniego roku. Poza problemem ze znalezieniem kierowców firmy borykają się z małym doświadczeniem zawodowym lub brakiem wykształcenia kierowców. Pod względem personalnym firmy poszukują osób odpowiedzialnych oraz zorientowanych na dalsze kształcenie.