1. Konkurs trwa do odwołania.
 2. Konkurs składa się z miesięcznych edycji. Co miesiąc wyłaniani są dwaj autorzy zdjęć. Jeden z nich wyłaniany jest na podstawie głosowania internautów na stronie http://trailer.pl/konkurs/ . Autor drugiego zdjęcia wybierany jest przez redakcję TRAILER Magazine.
 3. Zdjęcia należy przesyłać na adres konkurs@fabas.pl. Maksymalnie można wysłać 10 zdjęć SWOJEGO AUTORSTWA w jednym miesiącu. W mailu zgłoszeniowym należy podać imię i nazwisko autora zdjęć oraz wyrazić zgodę na ich publikację na stronie trailer.pl oraz w na fanpage’ach TRAILER Magazine.W przypadku wygranej zwycięzcy zobowiązują się podać dane osobowe, które umożliwią przekazania nagrody.
 4. UWAGA: Przesłanie pierwszego zdjęcia/zdjęć jest równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu, co oznacza także, że Uczestnik Konkursu do odwołania Konkursu lub rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach:
  1. Informowania go drogą elektroniczną o wynikach kolejnych edycji Konkursu,
  2. Informowania go drogą elektroniczną o zmianach w kolejnych edycjach Konkursu,
  3. Przekazywania nagrody,
  4. Informowania go drogą elektroniczną o aktualnej ofercie FABAS.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest udział w Konkursie.
 6. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie wysyłając maila na adres [email protected] o treści: „Rezygnuję z udziału w dalszych edycjach Konkursu”.
 7. Administratorem danych osobowych jest Fabas Polska Sp. z o.o., ul. 3 Maja 22-24/A/11, 81-363 Gdynia, KRS 192057235
 8. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie uczestnictwa w Konkursie (do czasu od wołania Konkursu przez FABAS, rezygnacji z udziału przez uczestnika), po tym okresie dane zostaną usunięte.
 9. W zakresie danych osobowych uczestnik Konkursu ma prawo:
  1. żądania dostępu do danych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, o ile przetwarzania wykraczałoby poza cele wynikające z udziału w Konkursie,
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych w ustawie o ochro nie danych osobowych.
 10. Niepodanie danych osobowych umożliwiających przekazania nagrody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w danej edycji Konkursu.