Renault Trucks ma w swojej ofercie kontrakty serwisowe Start&Drive Excellence Predict, pozwalające na maksymalne skrócenie czasu przestoju pojazdów, a w konsekwencji zwiększenie ich wydajności i jak najdłuższe utrzymanie ich na drodze. 

Wykorzystanie telematycznych systemów zarządzania flotą pozwalających na zdalną diagnostykę pojazdu w czasie rzeczywistym w pewnym sensie zmienia zasady gry tworząc nowy poziom zaangażowania serwisu w ocenę i utrzymanie stanu technicznego obsługiwanych pojazdów. 

Wyprzedzanie potencjalnych problemów to najskuteczniejszy i stosunkowo prosty sposób na utrzymanie floty na drodze. Oznacza to regularne wykonywanie obsług zapobiegawczych w odstępach, które mają sens dla pojazdów danego typu.  

Nowe technologie gromadzenia informacji o stanie technicznym pojazdu, polegające na telematycznej transmisji danych diagnostycznych, w rewolucyjny sposób zmieniają sposób w jaki pracują nowoczesne serwisy samochodów ciężarowych. Dysponując gromadzonymi na bieżąco danymi na temat zużycia poszczególnych komponentów oraz wynikami analizy trendów w zakresie np. trwałości i niezawodności, serwisy mogą  sięgać po metody obsługi predykcyjnej, a nie tylko zapobiegawczej. Pozwala to na wymianę wrażliwych komponentów z wyprzedzeniem pozwalającym na utrzymanie maksymalnego i stałego poziomu niezawodności. 

Kontrakty serwisowe Start&Drive Excellence Predict

Renault Trucks ma w swojej ofercie kontrakty serwisowe Start&Drive Excellence Predict, pozwalające na maksymalne skrócenie czasu przestoju pojazdów, a w konsekwencji zwiększenie ich wydajności i jak najdłuższe utrzymanie ich na drodze. Ten rodzaj kontraktu bazuje na starannie dobranej strategii obsługi serwisowej, którą można określić jako obsługę predykcyjną. Podstawę stanowi zbieranie w czasie rzeczywistym danych diagnostycznych dotyczących stanu technicznego pojazdu i jego najważniejszych komponentów. W czasie rzeczywistym pobierane są takie dane jak np. przebieg, czas pracy sinika, ilość zużytego paliwa. Informacje te są przekazywane zdalnie przez pojazd do centrum monitoringu a konieczne prace serwisowe mogą być zaplanowane z wyprzedzeniem. 

obsługa predykcyjna

Samochód Renault objęty kontraktem serwisowym Start&Drive Excellence Predict przekazuje również ewentualne kody błędów podzespołów najbardziej narażonych na zużycie. Jest to możliwe, ponieważ 80% kluczowych podzespołów, których awaria może prowadzić do przestojów (wyłączając naczepy i opony) jest nieprzerwanie monitorowanych przez różnego typu czujniki. 

Centrala czuwa

Nad wszystkim czuwa centrala monitoringu – Renault Trucks Monitoring Center – zlokalizowana w Ghent (Belgia), gdzie spływają wszystkie gromadzone dane i tam, przy pomocy specjalnego oprogramowania są analizowane – dotyczy to wszystkich jeżdżących po Europie ciężarówek Renault objętych kontraktami serwisowymi – w Polsce jest to ponad 1.000 pojazdów. Na podstawie obliczeń odpowiednich modeli matematycznych generowane są ostrzeżenia o potencjalnych uszkodzeniach zanim one jeszcze wystąpią – dla każdego z pojazdów oddzielnie. Po wykryciu nieprawidłowość centrala monitoringu niezwłocznie wysyła powiadomienie do lokalnego punktu serwisowego Klienta, który następnie kontaktuje się z Nim i umawia wizytę w serwisie mającą na celu wyeliminowanie potencjalnej usterki. Wcześniej serwis upewnia się czy nie została już wcześniej zaplanowana wizyta, tak aby możliwie jak najbardziej skrócić czas spędzony przez pojazd na serwisie.

Dzięki aktywnej usłudze Start&Drive Excellence Predict punkt serwisowy dysponuje również danymi na temat zużycia kluczowych podzespołów pojazdu (filtr paliwa, układ oczyszczania spalin, akumulatory) – informacje te są aktualizowane co 3 dni. Lokalny serwis Klienta może również połączyć się z pojazdem i za pośrednictwem telematyki odczytać bieżące wartości zużycia komponentów takich jak np.: wkład osuszacza powietrza, klocki hamulcowe czy tarcza sprzęgła. 

Dla kogo kontrakty serwisowe?

W ramach kontraktu Klient ma możliwość zdalnego programowania większości jednostek sterujących pojazdu – dotyczy to również aktualizacji oprogramowania, modyfikacji parametrów czy wgrywanie poprawek serwisowych a nawet realizacji kampanii serwisowych dotyczących oprogramowania. Wszystko to może być realizowane przez Home Dealera i dotyczy pojazdów RT T i T High, wyprodukowanych po 23 tygodniu 2016 r.

Kontrakty serwisowe Start & Drive Excellence Predict przewidziane są dla samochodów Renault Trucks serii T i T High. Modele C i K będą mogły korzystać z usługi w 2020 roku. Kontrakty Start & DriveExcellence Predict stanowią część kompleksowej oferty obsługi serwisowej, w skład której wchodzą również: Renault Trucks: Start & Drive Reference, Start & Drive Performance i EnDurance, która jest przeznaczona dla pojazdów starszych niż 5 lat.

obsługa predykcyjna