Kujawsko-pomorscy inspektorzy ITD zatrzymali dwie przeładowane ciężarówki na powiatowej drodze, która co dopiero przeszła remont.

Jak podaje ITD, oględziny pojazdów wskazywały na to, że  ilość przewożonych ładunków niestety przekracza dopuszczalne normy.
Ważenie ujawniła przekroczenie mas dopuszczalnych o ponad 9 ton przy wartości dopuszczalnej wynoszącej 32 tony. Pojazdy ważyły odpowiednio 40 i 41 ton.
Dużym przekroczeniom uległy również dopuszczalne naciski na osie napędowe. Przy dopuszczalnym nacisku podwójnej osi napędowej wynoszącym 19 ton, wagi wskazały wyniki  ponad 27 i 28 ton.

przeciążone wywrotki
Przeciążenia pojazdów to nie jedyne problemy kierowców i przewoźników. Jeden z pojazdów posiadał usterki techniczne zakwalifikowane jako niebezpieczne i musiał opuścić punkt kontrolny na auto-lawecie.
Dodatkowo, inspektorzy stwierdzili, iż kierowcy nie posiadają badań lekarskich, szkoleń okresowych oraz dokumentów wymaganych podczas przedmiotowych przewozów drogowych.
Przeładowane ciężarówki na wyremontowanej drodze musiały poczekać aż nadmiar ładunku przeładowano na inne środki transportu, a wobec przewoźników wszczęto postępowania administracyjne zagrożone maksymalnymi sankcjami.