Przeładowana ciężarówka z piaskiem została zatrzymana w Radomiu.

W ubiegły czwartek rano inspektorzy ITD z Radomia wzięli sobie na celownik wywrotki przewożące ładunki sypkie bez odpowiedniego zabezpieczenia plandeką.  Jeden z takich pojazdów zatrzymali do kontroli na miejskim fragmencie drogi krajowej nr 7. Trzyosiową ciężarówką przewożono piasek.

Podczas kontroli wywrotki inspektorzy uznali, że mogła zostać przekroczona jej dopuszczalna masa całkowita i naciski na osie i skierowali pojazd na pobliski punkt kontrolny.  Rzeczywista masa całkowita pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 26 ton wynosiła 31,3 tony. Pojazd z piaskiem został więc przeładowany o 5,3 tony. Podczas ważenia stwierdzono również przekroczenie dopuszczalnego nacisku podwójnej osi napędowej.

Na tym jednak nie koniec. Okazało się bowiem, że przeładowana ciężarówka z piaskiem powinna być już wyposażona w tachograf cyfrowy. Tymczasem kierowca rejestrował swoje aktywności na urządzeniu analogowym.

Podwójny niefart

Stwierdzone nieprawidłowości skutkowały wszczęciem wobec przewoźnika dwóch postępowań administracyjnych w sprawie nałożenia kar pieniężnych w kwotach 15.000 złotych oraz 3.000 zł (łącznie 18.000 złotych). Natomiast kierowca został ukarany mandatem za przewożenie ładunku sypkiego bez właściwego zabezpieczenia. Inspektorzy zakazali mu dalszej jazdy do czasu usunięcia nadmiaru ładunku na inny pojazd. Ponadto będzie musiał wymienić tachograf analogowy na cyfrowy.

Żeby było ciekawiej, zaledwie dwa dni wcześniej inspektorzy skontrolowali inną wywrotkę należącą do tego samego przedsiębiorcy. Wówczas powód do zatrzymania był ten sam, czyli niezabezpieczenie ładunku sypkiego plandeką oraz podejrzenie przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej i nacisku na osie. Ważenie pojazdu potwierdziło podejrzenie inspektorów. Jednak ciężarówka była przeładowana tylko nieznacznie. Znajdował się w niej też tachograf analogowy, zamiast wymaganego cyfrowego dla tego pojazdu. Kontrola ta zakończyła się wszczęciem dwóch postępowań administracyjnych wobec przedsiębiorcy w sprawie nałożenia kar pieniężnych w wysokości 3 000 zł i 500 zł. Natomiast kierowcę ukarano mandatem za niezabezpieczenie ładunku sypkiego.