Ciężarówkę przewożącą szeroki ładunek bez właściwego zezwolenia zatrzymał patrol lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Pojazd trafił z autostrady A2 na parking strzeżony. 

Inspektorzy z Gorzowa Wielkopolskiego, kontrolujący pojazdy poruszające się autostradą A2, zwrócili uwagę na ciężarówkę z nietypowym ładunkiem. Pojazd z daleka wyróżniał się gabarytami, więc został zatrzymany do kontroli drogowej.

Na naczepie ciężarówki znajdowały się podstawy do budowy domów pływających. Ładunek jechał z Polski do Holandii. Analiza dokumentów przewozowych wykazała jednak jedną nieprawidłowość i poszło o 40 cm…

Kierowca okazał inspektorom zezwolenie kategorii VI, które uprawniało do przejazdu pojazdem nienormatywnym o szerokości nieprzekraczającej 4 metry (dla drogi dwujezdniowej klasy A, S i GP). W rzeczywistości szerokość pojazdu wraz z ładunkiem wynosiła 4,40 m. W takiej sytuacji na przejazd wymagane jest zezwolenie kategorii VII.

Kontrola drogowa zakończyła się wszczęciem postępowania administracyjnego wobec przedsiębiorcy i zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie. Za stwierdzoną nieprawidłowość grożą im spore kary pieniężne. Ciężarówka z ponadgabarytowym ładunkiem trafiła na parking strzeżony do czasu uzyskania odpowiedniego zezwolenia przez przewoźnika.