Inspekcja zatrzymała na drodze nr 5 zestaw ponadnormatywny przewożący koparkę bez zezwolenia.

Na drodze krajowej nr 5 w Bydgoszczy, na której obowiązuje dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej 11,5 ton, inspektorzy z WITD w Bydgoszczy zatrzymali do kontroli zestaw ponadnormatywny przewożący koparkę gąsienicową z dodatkowym osprzętem. Kierowca nie posiadał żadnego zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, inspektorzy skierowali zestaw na wagę dynamiczną.

Długość z ładunkiem wynosząca 20,10 m przekraczała wartość dopuszczalną (16,5 m) o 3,60 m. Jego szerokość wynosiła 3,33 m, czyli była o 0,78 m większa. Rzeczywista masa całkowita zestawu z ładunkiem wynosiła 51,41 t, a nacisk pojedynczej osi napędowej ciągnika wynosił 18,97 t, zatem przekraczający wartość dopuszczalną na danej drodze (11,5 t) o 7,47t, tj. o 64,98%,
Natomiast nacisk potrójnej osi nienapędowej naczepy ciężarowej wyniósł 24,89 t, a więc przekroczył wartość dopuszczalną (24 t) o 0,89 t.

Z tytułu stwierdzonych przekroczeń zostało wszczęte postępowanie administracyjne wobec podmiotu wykonującego przewóz drogowy. Tak znaczne przekroczenie masy całkowitej i nacisków osi, w połączeniu z niewłaściwie skonfigurowanym środkiem transportu, powoduje znacznie przyspieszoną degradację nawierzchni dróg zwłaszcza w okresie panujących obecnie upałów.

ponadgabaryt bez zezwolenia Bydgoszcz