Dzisiaj obchodzimy polski dzień TIR-a. Z tej okazji parę cyfr podsumowania i spojrzenia na pracę kierowców zawodowych z innej perspektywy.

Prowadzący pojazd ciężarowy codziennie musi wykazać się cierpliwością, „grubą skórą” i odporną psychiką. Często zapominamy, że kierowca drogowy to jeden z najcięższych – ale i najpotrzebniejszych zawodów świata. Gdy etatowi pracownicy zamykają oczy do snu, zawodowi kierowcy wyruszają w drogę, stawiając czoła dalekim dystansom, trudnym warunkom pogodowym i zmagającej senności. Wszystko po to, by zapewnić nam to, co potrzebne do codziennego funkcjonowania.

Nieustanny rozwój polskiego systemu gospodarczego zawdzięczamy kierowcom pojazdów ciężarowych, którzy dziennie dostarczają do naszego kraju miliony produktów. Prawie wszystko, co widzimy na sklepowych półkach, w restauracjach, lokalach usługowych, czy warsztatach zawdzięczamy tego rodzaju transportowi. Gdyby nie on, zmuszeni bylibyśmy do zdobywania produktów na własną rękę – zupełnie jak kilkaset lat temu. 

70% produktów przewożą ciężarówki

Jak wynika z badania portalu truckinginfo.com, który przebadał amerykańską gospodarkę w kontekście branży transportowej, aż 70% produktów przewożone jest przy pomocy pojazdów ciężarowych. Jeśli te zniknęłyby pewnego dnia, na świecie zapanowałby chaos. Prawdopodobnie zaledwie w ciągu tygodnia zabrakłoby środków medycznych w placówkach zdrowotnych, skończyłoby się lub znacznie zdrożałoby paliwo na stacjach benzynowych, widoczny byłby zastój w działaniu placówek pocztowych i firm kurierskich, a zapasy produktów spożywczych szybko by się wyczerpały. Warto zapamiętać jak istotny dla rozwoju polskiego przemysłu stał się transport na przestrzeni lat. 

Polska ciężarowym mocarstwem

Polski dzień TIR-a to prawie święto narodowe, gdyż według danych GUS, w naszym kraju zarejestrowanych jest blisko 3,3 mln pojazdów ciężarowych. Jak pokazują badania OCRK, polski kierowca pokonuje w ciągu roku średnio 87 tys. kilometrów. Ponad 34% prowadzących pojazdy przemierza rocznie od 100 tys. do 200 tys. km. Polska to transportowe imperium Europy – wykonuje 17,5% całkowitej wartości tonokilometrów w Unii Europejskiej i aż 40% kabotażu. W tej dziedzinie prześcignęliśmy nawet Niemcy, Francję, Holandię i Belgię. Od momentu przystąpienia do UE, polska branża transportowa zdominowała rynek. Według danych GUS, w 2017 r. sektor transportu i logistyki wygenerował 6 proc. PKB – to zatem jedna z największych sił przewozowych w Europie.

W zeszłym roku odnotowano wzrost transportu ładunków oraz wykonanej pracy przewozowej we wszystkich rodzajach tranzytów, z wyjątkiem wodnego śródlądowego oraz morskiego. Przewozy kolejowe wzrosły według masy o 4,1% do 249,26 mln ton, a według pracy przewozowej o 8,4% do 59,39 mld tonokilometrów. Przewozy samochodowe wzrosły według masy o 7,2% do 1 873,02 mln ton, a według pracy przewozowej o 8,4% do 377,78 mld tonokilometrów – podał również GUS.  Biorąc pod uwagę poszczególne rodzaje transportu, w 2018 r. tranzyt ładunków dokonywany na terenie kraju dominował w transporcie samochodowym (80,8%) i kolejowym (66,8%), a w pozostałych rodzajach przeważały przewozy międzynarodowe.