Wzmożone kontrole transportów drewna w województwie opolskim wykazały wiele nieprawidłowości.

Do późnych godzin wieczornych trwały wspólne kontrole służb Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Leśnej oraz funkcjonariuszy z KPP w Prudniku i Nysie przeprowadzone na terenie województwa opolskiego.

Akcja ukierunkowana była na kontrolę przewozu drewna i doprowadziła do swego rodzaju „paraliżu” tego transportu. Pojazdy załadowane drewnem, w celu uniknięcia kontroli  zjeżdżały z dróg i zatrzymywały się na leśnych parkingach, stacjach benzynowych i innych prywatnych posesjach a kierowcy w popłochu opuszczali samochody.

kontrole transportów drewna

Jak się okazuje, mieli powód do paniki. Spośród 11 zatrzymanych do kontroli pojazdów tylko jeden nie był przeładowany a pozostałym 10 wydano zakaz dalszej jazdy i mogły ją kontynuować dopiero po rozładowaniu nadmiarowego ładunku. Rekordzista ważył ponad 51 t. Na skutek kontroli i przeprowadzonego ważenia, wobec przewoźników wszczętych zostało 10 postępowań administracyjnych zagrożonych łączną kwotą kary pieniężnej 46 000 zł, a na kierowców nałożonych zostało 5 mandatów karnych na łączną kwotę 1 350 zł.