PACCAR przedłuża zamknięcie swoich zakładów produkcyjnych do 20 kwietnia 2020 roku.

Firma PACCAR przedłuża zawieszenie produkcji ciężarówek i silników w swoich fabrykach na całym świecie do 20 kwietnia 2020 r. Firma będzie regularnie oceniać rozwój sytuacji i dostosowywać swoje działania. PACCAR kontynuuje wsparcie posprzedażne dla biznesu transportowego, ze względu na jego krytyczne znaczenie dla zaopatrzenia medycznego, w żywność i niezbędne usługi infrastrukturalne dla światowych społeczności.

Obniżone plany produkcji, wynikające ze zmian popytu oraz przepisów i wytycznych rządowych, przełożą się na wyniki finansowe PACCAR za pierwszy kwartał i pozostałą część 2020 r. Firma przedstawi aktualizację swoich prognoz na 2020 r. i wyników za pierwszy kwartał podczas prezentacji wyników finansowych zaplanowanej na 21 kwietnia 2020 r.