Kierowca ciężarówki skontrolowany dolnośląscy inspektorzy ITD przekroczył dzienny czas prowadzenia pojazdu o 13 godzin i 53 minuty przekroczył.

W nocy z 8 na 9 kwietnia 2018 r. inspektorzy z legnickiego oddziału prowadzili wzmożone kontrole czasu pracy kierowców. Otrzymali bowiem informacje, że na obszarze powiatu bolesławskiego poruszają się pojazdy, których kierowcy ingerują w niedozwolony sposób w zapisy tachografów.

W tachografie zainstalowanym w pierwszym skontrolowanym pojeździe znajdowała się nieważna karta należąca do innego kierowcy. W ten sposób kierujący zatrzymany do kontroli nie rejestrował jazdy na swojej karcie. Dokładna analiza pobranych danych z tachografu oraz karty kierowcy wykazała poważne naruszenia dotyczące czasu jazdy, przerw i odpoczynków.

Śpieszył do domu na święta?

Rekord padł 28 marca 2018, kiedy  kierowca ten prowadził pojazd łącznie przez 22 godziny i 53 minuty. Zatem przekroczył dzienny czas prowadzenia pojazdu o 13 godzin i 53 minuty w stosunku do dopuszczalnego 9-godzinnego okresu. Kolejnego dnia przekroczył czas prowadzenia pojazdu bez wymaganej przerwy o 3 godziny i 11 minut. Prowadził ciężarówkę przez 7 godzin i 41 minut, zamiast maksymalnie 4 godziny i 30 minut.

Nie były to jedyne naruszenia u tego kierowcy, łącznie ujawniono ich ponad 30 na kwotę 19.000 złotych. Zgodnie z ustawą maksymalna kara pieniężna, nałożona w toku postępowania administracyjnego na przewoźnika za tego rodzaju naruszenia, wynosi 10.000 zł. Inspektorzy ukarali kierowcę mandatem, natomiast wobec przedsiębiorcy wszczęli postępowanie w sprawie nałożenia najwyższej kary przewidzianej w ustawie.

Podczas nocnych kontroli legniccy inspektorzy zatrzymali jeszcze dwie ciężarówki, których kierowcy oszukiwali zapisy tachografów. Jeden z nich jechał na karcie przedsiębiorcy, a kolejny na karcie syna przedsiębiorcy. Stwierdzone okoliczności miały na celu ukrycie rzeczywistego czasu jazdy kierowców i braku odpoczynków przy realizacji terminowych ładunków.