Automatyzacja pracy poprzez wykorzystanie systemów IT w giełdzie transportowej Infracht pozwala na skrócenie komunikacji między zleceniodawcą a firmą transportową.

Giełdy transportowe oferują różne sposoby wystawiania ładunków. Niewiele z nich natomiast dostarcza rozwiązania, które znacznie ułatwiają i automatyzują pracę. Duża ilość telefonów, kontakty na komunikatorach oraz maile, które trzeba wysłać, aby pozyskać przewoźnika angażują spedytorów i zleceniodawców i wymagają dużych nakładów czasu. Automatyzacja pracy poprzez wykorzystanie systemów IT pozwala na skrócenie komunikacji między zleceniodawcą a firmą transportową.

Jaka stawka za transport?

Zdarzają się sytuacje, że spedytor czy zleceniodawca wysyła towar na nowej relacji. Pojawia się wtedy problem związany z ceną, która byłaby adekwatna do przewozu ładunku w interesujący nas rejon. Kwestia negocjacji i rozmów z przewoźnikami na temat ceny staje się wówczas problematyczna.

Infracht wprowadził nowy sposób wystawiania ładunku, który rozwiązuje ten problem – zapytanie ofertowe.

Wystawiając ładunek przez zapytanie ofertowe, wprowadza się podstawowe informacje na temat ładunku. Innowacyjność rozwiązania polega na tym, że przewoźnicy składają zleceniodawcy oferty, określając ceny, za które są w stanie przewieźć wystawiony przez zleceniodawcę towar. Oferty są widoczne tylko dla podmiotu zlecającego transport. Zleceniodawca może, ale nie musi podawać kwoty sugerowanej. Otrzymując kilka ofert od przewoźników, zleceniodawca ma realną możliwość rozeznania rynku oraz tego, jak kształtują się ceny na wybranej trasie. Funkcja ta, jest niezwykle przydatna nie tylko w momentach, kiedy mamy wątpliwość dotyczącą właściwej ceny za transport, ale także wtedy, gdy po prostu chcemy otrzymać dobrą ofertę.

Najlepszy przewoźnik 

Wiemy już, że zleceniodawca wystawiający ładunek przez zapytanie ofertowe otrzymuje oferty cenowe od zainteresowanych przewoźników. Może on wybrać dowolnie, spośród tych zaproponowanych, biorąc pod uwagę cenę, zaufanie do kontrahenta czy fakt, że już kiedyś z nim współpracował. Wszystko zgodnie własnymi preferencjami. Najlepsza oferta nie jest też równoznaczna z najniższą ceną. Jeżeli zleceniodawca uzna, że przewoźnik dał wyższą cenę, ale ma do niego większe zaufanie, może bez żadnych przeszkód zaakceptować właśnie jego propozycję.

Korzystając z platformy zleceniodawca zawsze ma wgląd do dokumentów przewoźników, którzy złożyli mu ofertę. Może się z nimi zapoznać w dowolnym momencie.

Status złożonych ofert zawsze „pod ręką”

Oferty złożone przez przewoźników wyświetlają się w formie listy w szczegółach wystawionego przez zleceniodawcę ładunku dzięki czemu status złożonych ofert zleceniodawca ma zawsze „pod ręką”. Jednym kliknięciem można zadecydować, czy akceptuje się ofertę złożoną przez przewoźnika, a informacja o tym natychmiast zostanie wysłana mailowo.

Dlaczego warto?

Zapytanie ofertowe to wyjątkowy sposób na nawiązanie współpracy z przewoźnikami, ponieważ daje rozeznanie w sytuacji na rynku oraz przegląd aktualnych cen za przewóz na określonych odcinkach. Dodatkowo ułatwia zarządzanie ofertami i gromadzi je wszystkie w jednym miejscu, w szczegółach danego ładunku, tak aby mieć stały dostęp do uporządkowanych informacji na temat statusu złożonych ofert.

Platforma Infracht stale się zmienia i dostosowuje do oczekiwań użytkowników. Już niebawem na platformie dostępny będzie dla Państwa system giełdy prywatnej „Zaufani Partnerzy”, który jeszcze bardziej ułatwi i przyśpieszy pracę.