Podczas wspólnych działań ITD z Policją i Inspektoratem Ochrony Środowiska skontrolowano ciężarówkę przewożącą odpady.

W ubiegły piątek w miejscowości Karnkowo na terenie powiatu lipnowskiego policjanci zatrzymali nielegalny transport odpadów. Przedsiębiorca z województwa mazowieckiego ciągnikiem z naczepą odpady z Warszawy w okolice Kościerzyny.

Pojazd nie  był oznakowany wymaganą przepisami tablicą z napisem „ODPADY”.  Ponadto kierujący nie posiadał żadnego dokumentu związanego z przewożonym ładunkiem, a sam przewoźnik nie figurował w Bazie Danych o Produktach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO). Podczas kontroli przewoźnik dostarczył dokument przewozowy. Z jego treści wynikało, że na naczepie znajduje się kompost, będący odpadem o kodzie 19.05.03. Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ustalili, że transportowanym odpadem są zmieszane i sprasowane odpady komunalne, będące odpadem o kodzie 20.01.03 lub 19.12.12.  Ich wywóz poza gminę, w której zostały wytworzone, jest zabroniony. Okazało się także, że odbiorca, do którego przewożono śmieci, nie posiada wymaga zezwolenia na składowanie tego rodzaju odpadów.

nielegalny przewóz śmieci

Inspektorzy ITD wszczęli postępowanie administracyjne z powodu naruszenia przepisów o transporcie odpadów, tj. braku wymaganego wpisu do rejestru (BDO) przez transportującego odpady inne niż niebezpieczne, braku wymaganego dokumentu potwierdzającego rodzaj transportowanych odpadów oraz braku wymaganego oznakowania środka transportu.

Nie był to jedyny problem przewoźnika. Skontrolowana ciężarówka powinna być wyposażona w tachograf cyfrowy. Tymczasem posiadała analogowe urządzenie do rejestrowania aktywności kierowcy.

Po zakończeniu wszystkich czynności przez służby kontrolne i uzupełnieniu oznakowania ciężarówki, dokumentacji przewozowej oraz wpisu do rejestru BDO nielegalny transport odpadów został skierowany z powrotem do nadawcy.