Kontrola ciężarówki przewożącej m.in. oleje z ropy naftowej w beczkach na autostradzie A4 zakończyła się przyjazdem Krajowej Administracji Skarbowej.

Inspektorzy z tarnowskiego oddziału WITD w Krakowie przeprowadzili na autostradzie A4 w okolicach Tarnowa kontrolę ciągnika siodłowego z naczepą. Zestaw bułgarskiego przewoźnika wykonywał przewóz drogowy rzeczy z Polski do Bułgarii. I te rzeczy właśnie zwróciły uwagę kontrolerów. Ustalili oni, że przewóz ładunku znajdującego się na naczepie podlega ustawie o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

Bułgarski przewoźnik nie zarejestrował przewozu w systemie SENT, więc inspektorzy wezwali na miejsce kontroli funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej, którzy nałożyli zamknięcia urzędowe w celu zabezpieczenia przewożonego ładunku. Ponadto funkcjonariusze KAS wszczęli postępowanie administracyjne, które jest zagrożone karą pieniężną w wysokości 5.000 złotych.