Kierowca wywrotki zatrzymany przez inspektorów ITD w Legnicy nie zabezpieczył ładunku plandeką. Nie był to jednak jedyny problem…

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego zatrzymali w Legnicy wywrotkę przewożącą żwir. Jej kierowca nie zakrył ładunku plandeką, poza tym inspektorzy podejrzewali, że poprzedniego dnia ten pojazd zanieczyścił na odcinku kilkuset metrów drogę w centrum Legnicy.

Kierowca nie okazał dokumentu przewozowego. więc kontrolujący skierowali go na wagę. Wywrotka ważyła o 7 ton więcej niż jego dopuszczalna masa, która wynosiła 32 tony.

Podczas kontroli dokumentów okazało się także , że przedsiębiorca nie posiadał odpowiedniego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Ponadto inspektorzy ujawnili, że pomimo ciążącego obowiązku, przedsiębiorca od 8 lat nie odczytywał z karty kierowcy aktywności kierowcy w wymaganym 28-dniowym okresie.

Na kierowcę nałożono mandat karny, natomiast wobec przewoźnika wszczęto postępowania administracyjne.  Pojazd ze względu na nienormatywność, nie został dopuszczony do dalszego ruchu.