Wiedeń wprowadza od 1 kwietnia 2020 obowiązek posiadania monitora martwego pola na wyposażeniu ciężarówek.

Jak podaje firma HGA GmbH, Austria jako jeden z pierwszych krajów Unijnych wprowadza z dniem 1 kwietnia 2020 roku na terenie całej aglomeracji miasta Wiednia zakaz poruszania się pojazdów powyżej 7,5 tony bez posiadania na pokładzie elektronicznego asystenta do skrętu w prawo.

Austriacki parlament wprowadził w życie rozporządzenia LINK, które umożliwia wszystkim organom administracyjnym w poszczególnych regionach Austrii i ich miejscowościach wprowadzenie częściowego lub całkowitego zakazu skrętu w prawo dla ciężarówek powyżej 7,5 tony, które nie posiadają na pokładzie monitora martwego pola. Rozporządzenie to wykorzystało już miasto Wiedeń i wprowadza go z dniem 1 kwietnia tego roku. Jednak okres przejściowy na modernizację istniejących pojazdów skończy się pod koniec grudnia 2020 r.

Zakaz skrętu w prawo dla wszystkich ciężarówek bez systemu wspomagającego skręcanie o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej ponad 7,5 tony dla całego obszaru Wiednia. Dotyczy to ciężarówek i ciągników siodłowych.

Niestety nie ma wyjątków dla ciężarówek z podwójną obsadą, ciężarówek z niskowejściowymi kabinami, starych ciężarówek i ciężarówek do transportów specjalnych. Ciężarówki bez systemu wspomagającego skręt o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 7,5 t, które nie są zarejestrowane w Austrii czy w Wiedniu, są również objęte planowanym zakazem skrętu w prawo.

Czy wszyscy zdążą?

W Wiedniu jest około 5.000 ciężarówek i kolejne 15.000 ciężarówek w regionie Dolnej Austrii. Obecnie przeważa obawa, że okres przejściowy do końca grudnia 2020 r. jest zbyt krótki, ponieważ warsztaty zajmujące się montażem tych systemów są już bardzo obłożone zleceniami.  Zainstalowanie systemu monitorowania martwego pola wymaga średnio 6 godzin pracy, a koszt takiego systemu może wynosić nawet do 4.000 EUR.

Naruszenie planowanego zarządzenia wiedeńskiego jest uważane za naruszenie administracyjne i musi zostać ukarane grzywną pieniężną w wysokości do 5.000 EUR, w przypadku braku możliwości pobrania kary pieniężnej przewidziana jest kara pozbawienia wolności do 6 tygodni.

Alternatywne zachowanie (trzykrotne skręcanie w lewo) jest niepraktyczne, szczególnie w wewnętrznych dzielnicach Wiednia zaprojektowano „system jednokierunkowy”, aby trzykrotne skręcanie w lewo nie było w ogóle możliwe.