Zestaw z naczepą bez koła przewoził ładunek kostki brakowej z Łowicza do Częstochowy.

Uwagę łowickich inspektorów, którzy jechali za zestawem pojazdem zwróciła dziwna konstrukcja, która wystawała za obrys naczepy. Inspekcja Transportu Drogowego zatrzymała ciężarówkę. Kierowca wiózł kostkę brukową z Częstochowy do Łowicza. Kontrola wykazała, że ten pojazd nie powinien wyruszać w jakąkolwiek trasę. Brakowało jednego koła. Środkowa oś prawej strony naczepy podwieszona była na… pasie transportowym.
transport kostki brukowej bez koła

Naczepa bez koła zakończyła jazdę na parkingu. Inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu i nie dopuścili do dalszej jazdy. Przedsiębiorca i zarządzający transportem muszą się liczyć z karami finansowymi. W związku z naruszeniem przepisów o zdatności technicznej pojazdów, inspektorzy wszczęli postępowania administracyjne.