Inspektorzy WITD w Bydgoszczy zatrzymali na trasie S10 w okolicy Torunia zestaw należący do rosyjskiego przewoźnika.

Podczas kontroli stanu technicznego, stwierdzili, że naczepa posiada na drugiej i trzeciej nadmiernie skorodowane tarcze hamulcowe. Pojazd skierowano na szczegółową kontrolę stanu technicznego do najbliższej  Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów.
Kontrola na urządzeniu rolkowym wykazała brak jakichkolwiek sił hamowania na prawym kole drugiej osi naczepy. Największa zarejestrowana przez urządzenie rolkowe w trakcie badania siła wyniosła 0,44 kN i stanowiła opór toczenia (zarejestrowana wartość nie przekraczała zmierzonych w trakcie badania oporów toczenia).

rosyjska naczepa bez hamulca na jednym kole
Diagności dodatkowo stwierdzili, że na trzeciej osi naczepy występowała zbyt duża różnica sił hamowania w układzie hamulca roboczego wynosząca 52%.
W związku ze stwierdzoną usterką niebezpieczną oraz w związku z nieuiszczeniem kaucji na poczet ewentualnej kary pieniężnej, naczepa bez hamulca została usunięta na parking depozytowy.
Z tytułu stwierdzonego naruszenia przepisów wobec przewoźnika zostanie wszczęte  postępowanie administracyjne.