Przeładowane ciężarówki przewożące żwir na budowę drogi jednocześnie uszkadzały istniejące drogi.

Inspektorów z Konina prowadzili kontrole w rejonie żwirowni znajdujących się w pobliżu Przybyłowa w gminie Koło. Zatrzymano m.in. dwa pojazdy, którymi przewożone były materiały sypkie. Powodem zatrzymania był brak przykrycia ładunku. Jednak ważenie wywrotek na punkcie kontrolnym w Domaninie ukazało skalę naruszeń.

Obydwa pojazdy miały przekroczoną dopuszczalną masę całkowitą. Przy dozwolonych maksymalnie 18 tonach jeden z pojazdów ważył 22,2 tony, a drugi 21,7. Rekordowe było natomiast przekroczenie nacisków na oś napędową na drodze, na której dopuszczalny nacisk wynosił 8 ton. Pojazdy miały nacisk odpowiednio: 15,8 tony, co stanowiło aż 97,5 proc. większy w stosunku do dozwolonego nacisku i drugi  15,9 tony, czyli o 98,7 większy. W obu przypadkach zostanie wszczęte postępowanie w stosunku do przewoźników. Kara, która może zostać nałożona, to 15 tysięcy złotych na każdego z nich.

Dodatkowo w jednym z pojazdów inspektorzy stwierdzili naruszenia związane z funkcjonowaniem tachografu i używaniem wykresówek. Kara na przewoźnika wyniesie w tym przypadku 3 tysiące złotych. Ponadto obaj kierowcy zostali ukarani mandatami karnymi za wykryte nieprawidłowości.

przeładowane wywrotki Koło