Fundacja Dr. Bernarda Krone przekazała czek na 10.000 euro Ludgerowi Abelnowi, inicjatorowi charytatywnego rajdu rowerowego Caritas „Czas na pomoc – 1000 km przeciwko korona wirusowi”.

Dzięki tym środkom Caritas diecezji Osnabrück będzie szczególnie wspierać osoby, których źródła utrzymania są zagrożone przez pandemię korona wirusa, np. rodziny z dziećmi i osobami o niskich dochodach, osoby bezdomne, samotni rodzice, emeryci z ograniczonym budżetem oraz osoby dotknięte bezrobociem z powodu epidemii.

— To piękne, że są tacy ludzie, którzy wdrażają swoje pomysły w życie i którzy dzięki zaangażowaniu społecznemu pomagają wspierać potrzebujących, a jednocześnie dają nadzieję. Z przyjemnością wspieramy tę inicjatywę. Tymi słowami Bernard Krone powitał Ludgera Abeln w siedzibie Krone w Spelle.

Po krótkim postoju Ludger Abeln wyruszył dalej w trasę, ponieważ ma jeszcze prawie 1.000 km do przejechania w tym tygodniu.
W sumie Fundacja Krone przekazała w ostatnich tygodniach 200.000 euro różnym organizacjom regionalnym, takim jak szpital Bonifatius w Lingen, Dom seniorów w Spelle, hospicjom, itd. Krone wspomaga walkę z koronawirusem i chce podkreślić solidarność firmy w regionie.