Małopolscy i rzeszowscy inspektorzy prowadzili kontrole pojazdów przewożących drewno.

Inspektorzy z Krakowa zatrzymali na zakopiance pojazd z niewłaściwie zabezpieczonym drewnem. Ponieważ kierowca nie okazał dokumentu przewozowego, pojazd został pilotowany do najbliższego punktu kontroli, gdzie dokonano odpowiednich pomiarów.

Ważenie wskazało przekroczenie masy o 5,4 tony oraz nacisku na podwójną oś o 4,4 tony. Wobec przedsiębiorcy zostało wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone karą 15.000 zł. Kierowcę ukarano mandatami karnymi w wysokości 1.000 zł, a pojazd usunięto na parking strzeżony.

Było to już drugie ważenie pojazdu tego przedsiębiorcy z tym samym kierowcą w tym roku, gdzie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości.

przewóz drewna kontrole ITD

Kontrole pojazdów przewożących drewno w Bieszczadach

Parę dni wcześniej  inspektorzy z WITD w Rzeszowie patrolowali bieszczadzkie drogi pod kątem bezpieczeństwa przewozu drewna. Tego dnia zatrzymali do kontroli trzy ciężarówki z przyczepami, których kierowcy transportowali ścięty w lasach surowiec.

Na jednym z pojazdów dwa pasy mocujące tylko teoretycznie zabezpieczały ładunek, gdyż żaden z nich nie spełniał swojej funkcji. Wszystkie kontrole zakończyły się bezwzględnym nakazem rozładunku drewna. Kierujący pojazdami zostali ukarani 500-złotowymi mandatami za stwierdzone nieprawidłowości w przewozie.

przewóz drewna kontrole ITD

ITD przypomina, że sposób rozmieszczenia oraz zabezpieczania drzewa został precyzyjnie opisany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu przewozu ładunku (Dz. U. z 2018, poz. 361).  Poprzeczny układ drzewa na pojeździe jest możliwy, gdy ładunek jest przewożony jedynie pomiędzy sztywnymi ścianami bocznymi lub w klatce, przy czym w tym drugim przypadku drewno nie może wystawać przez otwory klatki. Ładunek nie może być wyższy niż sztywne ściany boczne. W kierunku wzdłużnym drewno musi zostać podzielone na sekcje za pomocą sztywnych przegród lub kłonic. Długość ładunku nie może przekraczać 2,55 m. Każdy ładunek należy zabezpieczyć za pomocą co najmniej dwóch odciągów przepasujących od góry z naprężeniem wstępnym wynoszącym co najmniej 400 daN.