Trailer – Redakcja

3 Maja 22-24/A/11
Gdynia

Tel.: 058 621 15 51
Fax.: 058 620 47 51
E-mail: fabas@fabas.pl

Paweł Tobolski – Wydawca
pawel.tobolski@fabas.pl

Grzegorz Rutka – Redaktor Naczelny
grzegorz.rutka@fabas.pl

Maciej Stefański – produkcja oraz sprzedaż powierzchni reklamowych
maciej.stefanski@fabas.pl

Magdalena Tylak – administracja i prenumerata

magdalena.tylak@fabas.pl