Trailer – Redakcja

3 Maja 22-24/A/11
Gdynia

Tel.: 058 621 15 51
Fax.: 058 620 47 51
E-mail: [email protected]

Paweł Tobolski – Wydawca
[email protected]

Grzegorz Rutka – Redaktor Naczelny
[email protected]

Maciej Stefański – produkcja oraz sprzedaż powierzchni reklamowych
[email protected]

Magdalena Tylak – administracja i prenumerata

[email protected]