Podczas kolejnej akcji ITD przy autostradzie A2 skontrolowano 72 pojazdy przewoźników zagranicznych. Poważnych naruszeń nie stwierdzono, a wszyscy kierowcy byli trzeźwi.

Jak zapowiadali, tak zrobili. Po ubiegłotygodniowych kontrolach na autostradzie A2, wielkopolscy inspektorzy transportu drogowego znów pojawili się przy Punkcie Poboru Opłat Nagradowice w ubiegły czwartek  tym razem nad ranem. Od godziny 6 do 14 trwała akcja ukierunkowana na kontrolę zezwoleń przewoźników zagranicznych. Ponadto sprawdzano trzeźwość kierowców.

W akcji brało udział 14 inspektorów z terenu całego województwa wielkopolskiego. W tym czasie skontrolowali oni 72 pojazdy przewoźników zagranicznych z Unii Europejskiej i spoza niej. Cztery kontrole dotyczyły prawidłowości przewozu materiałów niebezpiecznych, a trzy warunków przewozu żywności.

Kolejna kontrola na A2 przyniosła według ITD pozytywne rezultaty. Poza drobnymi naruszeniami z czasu pracy, nie stwierdzono poważnych naruszeń. Wszyscy kierowcy byli trzeźwi.

zmasowane kontrole ITD na A2