Volvo Trucks prezentuje koncepcyjne elektryczne samochody ciężarowe przeznaczone dla branży budowlanej i transportu regionalnego.

Volvo Trucks jest przekonane, że elektryfikacja może stanowić alternatywę także dla ciężkich pojazdów i aby zademonstrować możliwości w tym obszarze opracowało dwa europejskie koncepcyjne elektryczne samochody ciężarowe przeznaczone do transportu budowlanego i dystrybucji regionalnej.

Elektryczne Volvo dla branży budowlanej mogą zapewnić lepsze środowisko pracy kierowcom i pracownikom budowlanym, ponieważ generują mniej hałasu i nie emitują spalin. Zerowa emisja spalin będzie mieć istotny wpływ na jakość powietrza w dynamicznie rozbudowujących się miastach. Ze względu na niski poziom hałasu, te samochody ciężarowe mogą pracować przez więcej godzin w ciągu doby, co pozwoli usprawnić operacje na przykład w dużych projektach budowlanych oraz transporcie w miastach i ich okolicach.

W Europie regionalny transport towarów realizuje ogromna liczba samochodów ciężarowych o średnim przebiegu rocznym 80 000 km. Oznacza to, że szersze wykorzystanie pojazdów elektrycznych do dystrybucji regionalnej będzie niezwykle korzystne dla klimatu, biorąc pod uwagę, że takie pojazdy nie korzystają z paliw kopalnych” — mówi Lars Mårtensson, dyrektor ds. środowiska i innowacji w Volvo Trucks.

Elektryczne Volvo dla branży budowlanej trafią najpierw do wybranych klientów. Później nastąpi intensyfikacja komercjalizacji. Równolegle z rosnącą elektryfikacją sektora transportu, jeszcze przez wiele lat kluczową rolę w transporcie długodystansowym będzie odgrywać ciągłe doskonalenie efektywności silników spalinowych.