Austriacka firma Berger Fahrzeugtechnik odnotowuje coraz większe zainteresowanie klientów naczepami dwuosiowymi.

Naczepy dwuosiowe stały się bardziej popularne, po tym jak w Niemczech zaczęto pobierać inne stawki myta ze względu na ilość osi w zestawie. Do Niemiec dołączyły Włochy, wprowadzając taką samą zasadę.

Także w Szwajcarii eksploatacja lekkich naczep dwuosiowych zyskała nowy wymiar, ponieważ wysokość myta oblicza się tam od DMC. Jest ono niższe przy 38 tonach DMC oraz wyższe przy 40 tonach DMC. Naczepy dwuosiowe rejestrowane są, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na DMC 38 ton, tym samym użytkujący płacą niższą stawkę mytaporuszając się po terenie Szwajcarii, gdzie opłaty drogowe są najwyższe w Europie. Sprzedaż takich naczep będzie się zdecydowanie zwiększać, gdyż konkurencja w transporcie jest trudna i jest wśród klientów spore zainteresowanie, w jaki sposób można powiększyć marżę, uważa Marek Barycza. A naczepa dwuosiowa Berger to obecnie najbardziej ekonomiczna naczepa na rynku.

Konstrukcyjnie naczepa 2-osiowa jest oparta na doskonale znanej już klientom naczepie trzyosiowej Berger ecotrail. Jak zaznacza Marek Barycza, naczepa jest obecna na rynku od 8 lat i jest to konstrukcja, przy której producent nie wprowadził ani jednej znaczącej korekty od początku produkcji.

nowa lekka naczepa Berger Fahrzeugtechnik

 

Wyliczając oszczędności dla polskiego typowego przewoźnika przyjęto założenie, że naczepa pokonuje ok. 11.000 km miesięcznie, z czego raz w tygodniu przejeżdża ok. 1600 km po objętych mytem drogach w Niemczech. Z każdej takiej trasy oszczędności wyniosą ok. 30 euro, czyli 1.440 euro rocznie, a w skali 5-cio letniej eksploatacji naczepy – 7.200 euro.

nowa lekka naczepa Berger Fahrzeugtechnik

Do tego dochodzi mniejsze spalanie zestawu w przypadku lekkiej naczepy. Uwzględniliśmy tu średnio 1,8 l/100 km, co przy przebiegu 11.000 km i cenie netto 3,6 zł daje nam w skali roku oszczędność rzędu 2.036 euro w skali roku i 10.182 euro przez 5 lat. Jeśli zsumujemy te kwoty otrzymamy ponad 18.500 euro oszczędności przez cały okres eksploatacji na jednej naczepie, wylicza Marek Barycza. Klienci, którzy eksploatują już takie naczepy Berger ecotrail informują nas, że spalanie w ich pojazdach spadło o około 2 l/100 km, co utwierdza nas w prawdziwości naszych wyliczeń.

Cały materiał dostępny będzie w listopadowym wydaniu TRAILER Magazine.