Ministerstwo Infrastruktury wprowadza o dziś tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów dotyczących czasu jazdy  w stosunku do kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy osób i rzeczy.

Odstępstwa stosuje się od dnia 18 marca 2020 r. do dnia 16 kwietnia 2020 r.

Zgodnie z tymi odstępstwami:

— dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 1),

— tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 3),

— łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 3),

— po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut (odstępstwo od art. 7).

Ze względu na wydłużenie czasu prowadzenia pojazdu z 9 do 11 godzin nie będą miały zastosowania odstępstwa w zakresie dziennych i tygodniowych okresów odpoczynku.

Dłuższe czasy jazdy w Polsce wymusiły ogromne korki na granicach Polski powstałe po zamknięciu granic. Jednocześnie GITD przypomina, że każda osoba wracająca do Polski przekraczając granicę musi wypełnić formularz lokalizacyjny. Aby przyśpieszyć kontrole, przewoźnicy powinni wyposażyć kierowców w formularze lokalizacyjne przed rozpoczęciem zadań transportowych. Formularze kart kierowcy i pasażera również w języku angielskim, niemiecki, ukraińskim i rosyjskim można pobrać m.in. ze strony internetowej Inspekcji Transportu Drogowego.