Inspektorzy z włocławskiego oddziału WITD w Bydgoszczy zatrzymali na autostradzie A1 przewoźnika z Białorusi, którego zestaw miał poważne usterki techniczne.

Kontrola stanu technicznego, w tym oględziny naczepy, ujawniły usterki techniczne, które dyskwalifikowały ten pojazd z ruchu drogowego. Zestaw poruszał się bez siłownika hamulcowego, zacisku hamulcowego oraz bez klocków hamulcowych na jednym kole.
Te usterki uznane są w przepisach za najpoważniejsze zakwalifikowane jako niebezpieczne i dalsze poruszanie się pojazdem jest możliwe wyłącznie po ich usunięciu. Kierowca został ukarany stosownym mandatem karnym, wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne, a pojazd skierowano na parking depozytowy.