Dyrektor Pomorskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych wystosował apel do władz lokalnych o ulgi w zobowiązaniach podatkowych od środków transportu.

Prosimy Pana/Panią, jako organ podatkowy właściwy w sprawach związanych ze stosowaniem ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od środków transportu, o pozytywne rozpatrywanie wniosków przewoźników o udzielnie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, pisze Tomasz Rejek, szef PSPD.

Jak dalej wyjaśnia w swoim apelu, Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych w swojej 25-letniej działalności nigdy nie występowało z podobnym apelem.

Podatek od środków transportu jest de facto podatkiem od narzędzi pracy jakimi są dla przewoźników samochody ciężarowe i autokary. W obecnym czasie ilość przewozów zarówno osób jak i rzeczy została bardzo ograniczona. W dalekobieżnych przewozach osób liczba przewożonych pasażerów spadła niemal do zera Na rynku przesyłek towarowych również znacznie zmalała ilość dostępnych załadunków. Z tego powodu posiadany przez przewoźników tabor nie może być w pełni wykorzystany a spora część pojazdów nie wykonuje kursów a tym samym nie przynosi przewoźnikom przychodów pozwalających na regulowanie zobowiązań wobec organów publicznych, pracowników i kontrahentów, kontynuuje Tomasz Rejek.

Jak zauważa na koniec swojego apelu szef Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych, nawet niewielka pomoc ze strony władz lokalnych może pomóc przewoźnikom przetrwać ten niebezpieczny dla nich moment.

Cały apel można przeczytać na stronie PSPD.