Inspektorzy ITD z Lublina w ciągu 3 dni ujawnili 8 ciężarówek wyposażonych w nielegalne wyłączniki tachografów.

Podczas jednego dnia kontroli wpadło czterech przewoźników bułgarskich i jeden rosyjski. Szczególną uwagę inspektorów zwróciło wysokie zaawansowanie technologiczne zastosowanych przeróbek. Pojazdy były już wcześniej kontrolowane na drogach Europy jednak dotychczas służby kontrolne nie wykryły nieprawidłowości w tym zakresie.

Następnego dnia podczas dokonywania kolejnych rutynowych kontroli wpadło trzech kolejnych przewoźników – tym razem dwóch przewoźników z Macedonii i jeden z Bułgarii.

8 ciężarówek z wyłącznikami tacho to całkiem spora skala. ITD przypomina, że stwierdzenie podczas kontroli tego typu naruszeń to nie tylko grożąca przewoźnikowi i kierowcy kara pieniężna, ale także dodatkowe koszty przywrócenia instalacji tachografu do stanu zgodnego z prawem.

Co więcej stwierdzenie podłączenia do tachografu niedozwolonego urządzenia to także jedno z najpoważniejszych naruszeń w transporcie drogowym skutkujące utratą przez przewoźnika tzw. dobrej reputacji, prowadzącej do cofnięcia licencji uprawniającej do wykonywania przewozów drogowych.