Pomorscy inspektorzy zatrzymali ważący ponad 79 ton zestaw z kruszarką do betonu poruszający się bez właściwego zezwolenia.

Zestaw zatrzymano na trasie majora Henryka Sucharskiego w Gdańsku. Na naczepie przewożono dużą kruszarkę do betonu z miejscowości Przyjaźń do Gdańska.

transport kruszarki Gdańsk

Rzeczywista masa całkowita zespołu pojazdów z ładunkiem wynosiła 79,05 tony. Dopuszczalny nacisk na podwójną oś napędową ciągnika siodłowego był przekroczony o 9 ton. Przekroczone było też dopuszczalne naciski na wszystkich czterech osiach naczepy od 1,45 tony do 1,85 tony. Oprócz tego ciągnik siodłowy z naczepą i ładunkiem był za długi o 5,85 metra, za szeroki o 45 centymetrów oraz za wysoki o 4 centymetry w odniesieniu do obowiązujących norm.

Kierowca powinien wykonywać przewóz po drogach publicznych pojazdem ponadnormatywnym na podstawie zezwolenia kat. VII z pilotażem. Kierujący okazał jednak inspektorom niewłaściwe zezwolenie kat. VI, poruszał się także bez asysty pilota.

transport kruszarki Gdańsk

79 ton na niewłaściwym zezwoleniu skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego wobec przewoźnika z ustawy prawo o ruchu drogowym i ustawy o transporcie drogowym. Przedsiębiorcy grozi łączna kara w wysokości 25 tysięcy złotych. Ciężarówka z ładunkiem trafiła na parking strzeżony do momentu uzyskania przez firmę transportową właściwego zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.